Wie zijn wij?

Prekenregister is een initiatief van Pro Lectori.

Pro Lectori is een Latijnse naam en betekent: voor de lezers. Dit is precies wat ons voor ogen staat, namelijk u als lezer bereiken. Daarbij zoeken wij op geen enkele wijze ons eigen financieel belang, integendeel, wij werken zonder enig winstoogmerk!


Wij hebben ons ten doel gesteld de verbreiding in de ruimste zin des woords van de gezonde woorden, 2 Timótheüs 1:13.

Wij willen ons doel als volgt bereiken:
  • Door het op kleine schaal uitgeven van werken van oude Friese theologen en andere theologische lectuur gebaseerd op de beginselen van de Reformatie en de Nadere Reformatie. Deze beginselen zijn door de kerk van Nederland beleden in de Drie Formulieren van Enigheid.
  • Door het aanbieden van lectuur gegrond op voren genoemde beginselen via onze webwinkel www.theologieportaal.nl.
  • Door het beschikbaar stellen van ruimte in onze webwinkel aan uitgevers, stichtingen en verenigingen die dezelfde beginselen onderschrijven en aan kerken om hun gedenkboeken kosteloos te plaatsen.
  • En door elk ander middel of activiteit die het gestelde doel kan bevorderen.


Onder dit laatste punt valt ook het Prekenregister.

Contactgegevens:
Pro Lectori – uitgaven zonder winstoogmerk
Dhr. G. Jongsma
Klaproos 18
9363 LK Marum
E. prekenregister at kliksafe.nl