Prekenregister is een doorzoekbare database van preken en meditaties die ooit in druk verschenen. Wij beperken ons daarbij tot de kerken die een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking voorstaan.
Ons doel is om kerkenraden, predikanten en particulieren een middel te geven om snel een preek over een bepaalde tekst, stof of van een bepaalde predikant te kunnen vinden enzovoort. Maar er is veel meer mogelijk...


Een korte schets van de mogelijkheden:
 • Snel zoeken op:
  • Bijbelboek en tekst
  • Predikant / voorganger
  • Stof
  • Gebruik (wel of niet voor leesdienst geschikt)
  • Lettertype (Normaal of Gotisch)
  • En nog veel meer

 • Voor iedereen met een gebruikersnaam:
  • Prekenboeken, die nog niet in het Prekenregister staan, invoeren.
   U bent dan de enige die deze gegevens vervolgens mag wijzigen.
  • Eigen bibliotheek vastleggen met eventueel eigen nummering.

 • Voor kerkenraden met een gebruikersnaam:
  • Bijhouden of een preek gelezen is, wanneer en door wie. Alleen voor u zijn deze gegevens zichtbaar.
  • U kunt werken met een algemene gebruikersnaam. U hebt als leden van de kerkenraad dan samen toegang, ziet welke preken wel of niet in uw gemeente gelezen zijn, enzovoort. Voorbeeld van een algemene gebruikersnaam: GG-Drachten.

 • Voor predikanten met een gebruikersnaam:
  • Eigen bibliotheek vastleggen met eventueel eigen nummering.


Een gebruikersnaam kunt u via de website aanvragen.